Sanilog
JOMOTech WC Switch tlačítko bílé
JOMOTech WC Switch tlačítko bílé
315,00 zł 260,00 zł
szt.
Prolamovaný box EURONORM šedý 60 x 40 x 42,6 cm
Prolamovaný box EURONORM šedý 60 x 40 x 42,6 cm
81,00 zł 69,00 zł
szt.
Průmyslová nádrž 1650 l v neutrální barvě
Průmyslová nádrž 1650 l v neutrální barvě
3 220,00 zł 2 900,00 zł
szt.
Paleta 1200x800 šedá, otevřená smyk, hrana, výčnělek
Paleta 1200x800 šedá, otevřená smyk, hrana, výčnělek
349,00 zł 299,00 zł
szt.
JOMOTech sedátko SATAYA / SLIM /
JOMOTech sedátko SATAYA / SLIM /
450,00 zł 390,00 zł
szt.
JOMOtech závěsná toaletní mísa / RIMLESS / POVRCHOVÁ ÚPRAVA CLEAN +
JOMOtech závěsná toaletní mísa / RIMLESS / POVRCHOVÁ ÚPRAVA CLEAN +
1 180,00 zł 999,00 zł
szt.
UN IBC 600L/ vstup 225
UN IBC 600L/ vstup 225
1 042,00 zł 980,00 zł
szt.
IBC 1000L /UN EX/infuze 150/na alkohol
IBC 1000L /UN EX/infuze 150/na alkohol
1 344,20 zł 1 190,00 zł
szt.
Rám toalety JOMOTech ve verzi pro tělesně postižené H=1120
Rám toalety JOMOTech ve verzi pro tělesně postižené H=1120
748,00 zł 680,00 zł
szt.
WC knoflík ELEGANCE svítivě zelené sklo
WC knoflík ELEGANCE svítivě zelené sklo
669,00 zł 179,00 zł
szt.
WC ovládací tlačítko AVANTGARDE 2.0 žluté sklo
WC ovládací tlačítko AVANTGARDE 2.0 žluté sklo
1 050,00 zł 249,00 zł
szt.
WC knoflík AVANTGARDE 2.0 fuchsiové sklo
WC knoflík AVANTGARDE 2.0 fuchsiové sklo
1 050,00 zł 99,90 zł
szt.

Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności

Sklepu internetowego www.sanilog.pl

 

1.    Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: pl (dalej: „Serwis”).
 2. Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym Twoich danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies, w związku
  z korzystaniem przez Ciebie ze sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej sanilog.pl (dalej: „Sklep”).
 3. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie
  w Serwisie jest: SANILOG Schneider Spółka jawna z siedzibą przy ul. Zachodniej 2b, 55-330 Błonie, gm. Miękinia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000627000, NIP: 913-161-95-03, REGON: 36491196900000 (dalej: „Operator” lub „Administrator”).
 4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora: biuro@sanilog.pl
 5. Użytkownik oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis lub korzystającą
  z jednej z usług lub funkcjonalności opisanych w Polityce.
 6. Serwis wykorzystuje dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
  • realizacja zamówień składanych przez Użytkowników za pośrednictwem Sklepu,
  • wykonywanie zawartych za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży,
  • prowadzenie newslettera – na zasadach szczegółowo opisanych w Regulaminie Usługi Newsletter,
  • prowadzenie rozmów typu chat online,
  • obsługa zapytań przez formularz,
  • prezentacja oferty lub informacji.
 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu
  w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora, w tym podczas rejestracji Konta przez Użytkowników (szczegółowo proces rejestracji Konta został opisany w Regulaminie sklepu internetowego www.bestpan.pl),
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2.    Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3.    Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 

 

ZAKRES DANYCH

 1. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu (np. rejestracja konta, złożenie zamówienia bez rejestracji i logowania, korzystanie z usługi newslettter) wymaga podania danych osobowych przez Użytkowników, przy czym podanie tych danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz brak ich podania może skutkować brakiem możliwości skorzystania z usług dostępnych w Serwisie.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora:
 1. w celu realizacji zamówień składanych przez Użytkowników za pośrednictwem Sklepu oraz zawarcia i wykonania zawartej z nami umowy sprzedaży produktów nabytych za pośrednictwem Sklepu, w tym realizacji praw i obowiązków wynikających z tej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. w celu realizacji obowiązków prawnych określonych w przepisach prawa (m.in. obowiązków wynikających z prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym celu wysyłki newslettera zawierającego informacje o ofercie Administratora i obowiązujących promocjach – przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. w celu odpowiedzi na Twoje zapytania i uwagi zgłoszone za pomocą formularza kontaktowego czy też za pomocą rozmów typu chat on-line – przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. w celach analitycznych i statystycznych (prowadzenie analizy aktywności Użytkowników celem poprawy usług i funkcjonalności Serwisu) – przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. w celu dochodzenia roszczeń lub obroną przed roszczeniami - przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do obsługi strony internetowej Sklepu oraz obsługi składanych przez Użytkowników zamówień na stronie internetowej Sklepu, w tym firmie hostingowej, przewoźnikom, podmiotom świadczącym usługi IT, podmiotom świadczącym usługi marketingowe,
  2. podmiotom z grupy kapitałowej Administratora.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.

 

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są z reguły przez okres korzystania z Serwisu, przez okres prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem (z wykorzystaniem formularza kontaktowego bądź chatu on-line).

 

W przypadku danych osobowych związanych z wysyłką newslettera dane te będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody.

 

Dane osobowe pozyskane w związku ze składaniem i realizacją zamówień za pośrednictwem strony internetowej Sklepu będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z nami umowy sprzedaży oraz do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających
z tej umowy – zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. W zakresie zaś wypełnienia obowiązków ciążących na nas, a wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości – przez okresy wskazane w tych przepisach.

Dane osobowe podane przez Użytkowników przy rejestracji Konta (na zasadach opisanych
w Regulaminie sklepu internetowego www.sanilog.pl) mogą być przez Użytkowników edytowane i usuwane. Istnieje również możliwość usunięcia całego Konta poprzez wysłanie adresu e-miał na adres z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

 

W każdym wypadku dane będą przetwarzane nie dłużej niż pozwalają na to przepisy prawa.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 1. dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. przeniesienia danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy skontaktować się
z Administratorem na dane podane na wstępie niniejszej Polityki.

 1. W przypadku uznania, że działania Administratora naruszają Twoje prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez ich podania niemożliwe może okazać się korzystanie z usług lub funkcjonalności Serwisu, czy też usługi newsletter.
 3. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów
  o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.    Dane dostępowe i hosting

 1. Przeglądanie przez Użytkowników strony internetowej Sklepu może odbywać się bez konieczności podawania danych osobowych, czy też bez konieczności dokonywania rejestracji.
  W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie
  logi serwera, jak na przykład nazwę żądanego pliku, adres IP Użytkownika, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 2. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: 1 & 1 Ionos

5.    Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6.    Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie internetowej Sklepu, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator korzysta z tej usługi, aby móc analizować
  i regularnie usprawniać działanie Serwisu. Organizator może wykorzystywać uzyskane dane statystyczne, aby ulepszyć ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Użytkownika. Dodatkowo Operator zbiera informacje na temat funkcjonalności Serwisu. Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
 2. Operator korzysta z narzędzia Google Ads, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Operatora. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie reklam dotyczących produktów Organizatora Użytkownikom, którzy w przeszłości odwiedzili Serwis. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl. Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 3. Operator korzysta z narzędzia Hotjar celem analizowania i wizualnego reprezentowania zachowań Użytkowników w Serwisie. Hotjar rejestruje Użytkowników i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z ich ruchów w Serwisie, jak również wygenerowania tzw. map cieplnych. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy. Użytkownik może sprzeciwić się tworzeniu przez Hotjar jego profilu, przechowywaniu przez Hotjar informacji na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu oraz wykorzystywania plików cookies Hotjar pod następującym likiem: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.
 4. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane Użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych od Operatora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 5. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje
  w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.
 6. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą.
  W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 7. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do Użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

7.    Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

8.    Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać
i cofać zgodę?

 1. Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w Serwisie bądź powodować trudności w korzystaniu z Serwisu.
 2. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 3. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

9.    Postanowienia końcowe

 1. Informacje zawarte w niniejszej Polityce mogą ulec zmianie.
 2. W przypadku zmiany, zaktualizowana Polityka każdorazowo zostanie umieszczona na stronie internetowej Sklepu.

 

Polityka Cookies

 

 1. Niniejsza Polityka Cookies dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem www.sanilog.pl (zwanego dalej: „Serwisem” lub „Stroną internetową”).
 2. Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest SANILOG Schneider Spółka jawna, ul. Zachodni 5, 55-330 Błonie gm. Miękinia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000627000.
 3. Niniejsza Polityka Cookies skierowana jest do Użytkowników Serwisu i określa w szczególności rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies.
 4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, rodzaj nośnika, rodzaj sieci społecznościowych.
 7. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu, a także ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania ,
 • monitorowania stanu sesji,
 • dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji Użytkownika, lub
 • analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika. W celu zarządzania ustawieniami plików cookies Użytkownik powinien wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używa, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami:
 1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

 

 
nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium